بشقابی شاتل Side Washer

بشقابی شاتل Side Washer

SKU: N/A Category:

Additional information

سایز یا مدل

اتریشی بدون فنر (قطر داخلی ۳۸mm*قطر خارجی ۱۱۵mm), RX60 (قطر داخلی ۳۸mm*قطر خارجی ۱۱۵mm), قطر داخلی ۳۵mm*قطر خارجی ۱۱۵mm, قطر داخلی ۳۵mm*قطر خارجی ۱۰۰mm, قطر داخلی ۳۵mm*قطر خارجی ۵۰mm, قطر داخلی ۳۵mm*قطر خارجی ۱۰۰mm, چهار نک‌دار (قطر داخلی ۳۵mm*قطر خارجی ۱۰۰mm)

Title

Go to Top