تسمه وردهای بافت Grommet Band

(لطفا در صورت نیاز به مشخصه فیزیکی سفارشی به مدیریت سایت اطلاع دهید.)

SKU: N/A Category:

Description

انواع تسمه‌های رشته‌ای ، جامبو در سایز‌های متفاوت

Additional information

نوع

رشته‌ای, جامبو, متفرقه

مشخصه فیزیکی

۵ رشته, ۸ رشته, ۱۰ رشته, ۱۲ رشته, ۱۴ رشته, ۱۵ رشته, ۱۶ رشته, ۱۸ رشته, ۸ سوراخ, ۱۰ سوراخ, ۱۱ سوراخ, ۱۲ سوراخ, ۱۴ سوراخ, ۱۵ سوراخ, ۱۶ سوراخ, ۱۸ سوراخ, ۲۰ سوراخ, ۲۴ سوراخ, ۲۵ سوراخ, متفرقه

طول

۲۲۵mm, ۲۲۹mm, ۲۳۰mm, ۲۳۴mm, ۲۳۷mm, ۲۳۸mm, ۲۴۵mm, ۴۵۵mm, ۴۵۷mm, ۴۶۵mm, ۴۶۷mm, ۴۶۹mm, ۴۷۳mm, ۴۷۵mm, ۴۸۰mm, ۴۸۲mm, ۴۸۵mm, ۱۰۶۵.۱mm, ۱۰۷۰mm, ۱۰۸۰mm, ۱۰۸۲mm, ۱۰۸۵mm, ۱۰۹۰mm, ۱۰۹۵mm, ۱۰۹۶mm, ۱۱۰۶mm, ۱۱۰۸mm, ۱۱۱۰mm, ۱۱۱۵mm, ۱۱۳۵mm, ۱۱۴۷mm, ۱۳۰۹mm

عرض

۳۰mm, ۹۷.۲mm, ۹۷.۸mm, ۹۸mm, ۹۸.۴mm, ۹۸.۵mm, ۹۸.۶mm, ۱۱۱mm, ۱۱۲mm, ۱۱۷mm, ۱۱۸mm, ۱۱۸.۱mm, ۱۲۰mm, ۱۲۱.۵mm, ۱۲۲mm, ۱۳۸mm