حلقه ی راهنما Guide Ring

SKU: Z4R-07436A-1 Category:

Description

ارتفاع ۴ میلیمتر
قطر داخلی ۸ میلیمتر
قطر خارجی ۱۲ میلیمتر