سرامیک Ceramic

SKU: 2TA-1460/
Z2T-01460/2TA-1462
/Z2T-01462 Categories: ,

Additional information

نوع

سرامیک گوشواره‌ای, سرامیک هدایت نخ وایندر (بادامی)