شیطونک فنری Slotted Thread Guide

SKU: STG-2094B / STG-2094 Category:

Additional information

نوع

بدون سرامیک, بهمراه سرامیک