قطعه T شیاردار Cam Follower

SKU: Z3S-00138B Categories: ,

Description

طول کمان ۱۵.۵ میلیمتر
قطر ۵ میلیمتر