اهرم مثلثی با بوش فسفری ‌Lever

شناسه محصول: YVC-0061 / 2UB-0016 دسته:

توضیحات

به همراه بوش فسفری