تیغه برش فیلم Blade

توضیحات

انواع تیغه‌های در سایزهای متفاوت