شیطونک فنری Slotted Thread Guide

شناسه محصول: STG-2094B / STG-2094 دسته:

اطلاعات بیشتر

نوع

بدون سرامیک, بهمراه سرامیک

Go to Top