شیطونک Slotted Thread Guide

شناسه محصول: Z2C-03870A / Z3C-03369B / 3CA-3369 / STG-2090 / STG-2091 / STG-2092 دسته:

توضیحات

در سایزها و مشخصات متفاوت

توضیحات تکمیلی

نوع

پلاستیکی با سرامیک, فلزی با سرامیک U, فلزی کم عرض با سرامیک U, فلزی با سرامیک U یکسر کوتاه, فلزی با سرامیک نیم دایره