فیلتر تولید ملت PP Melt Fabric Filter

توضیحات

فیلتر تولید لایه میانی ماسک‌های بهداشتی چند لایه